Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 4 trang 203 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 203 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Xét phản ứng.

21H+21H→32He+10n

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.

Câu hỏi bài 4 trang 203 sgk lý lớp 12

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30 000kJ.

 

Hướng dẫn giải

+ Năng lượng toả ra của phản ứng: W = (mtrước – msau)c2

 

+ Công thức liên hệ giữa khối lượng và số hạt:  N=mA.NA

Đáp án

Đáp án bài 4 trang 203 sgk lý lớp 12
 

 

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    14:54 PM
25/08/2018    14:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu