Giải lý lớp 12: Đáp án bài 3 trang 203 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 203 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

Câu hỏi bài 3 trang 203 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A)

Đáp án

Đáp án bài 3 trang 203 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X