Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 1 trang 203 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 203 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Đáp án

Nhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ ; mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn ; thời gian duy trì trạng thái plasma phải đủ dài.

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    08:36 AM
25/08/2018    08:36 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu