Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 2 trang 203 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 203 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

a) nhiên liệu phản ứng;

b) điều kiện thực hiện;

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;

d) ô nhiễm môi trường.

Đáp án

a) Nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch dồi dào hơn.

b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch khó khăn hơn.

c) Với cùng một khối nhiên liệu thì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều so với phản ứng phân hạch

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    10:49 AM
25/08/2018    10:49 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu