Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 187 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 187 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli.

B. Cacbon.

C. Sắt.

D. Urani.

Hướng dẫn giải

Các hạt nhân bền vững có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; đó là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn ứng với: 50 < A < 80

Trả lời

Đáp án C

Trong số các hạt nhân heli, cacbon, sắt, urani thì sắt có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vì sắt là hạt nhân trung bình.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 187 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    04:24 AM
24/08/2018    04:24 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu