Giải bài 4 trang 18 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 18 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12 - Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số M , hàm số

Đề bài. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số M , hàm số

Câu hỏi bài 4 trang 18 sgk giải tích lớp 12
 

luôn luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

Hướng dẫn giải

Hàm đa thức bậc ba có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu khi và chỉ khi phương trình y' = 0 có 2 nghiệm phân biệt.

Đáp án bài 4 trang 18 sgk giải tích lớp 12

TXĐ: D = R.

Đáp án bài 4 trang 18 sgk giải tích lớp 12
nên phương trình y' = 0 có hai nghiệm phân biệt và y' đổi dấu khi qua các nghiệm đó.
Vậy hàm số luôn có một cực đại và một cực tiểu.

doctailieu.com
Tải về
Back to top