Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 3 trang 18 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12, chương 1 bài Cực trị của hàm số

Đề bài

Chứng minh rằng hàm số Câu hỏi bài 3 trang 18 sgk giải tích lớp 12 không có đạo hàm tại X = 0 nhưng vẫn đạt cực tiểu tại điểm đó.

Hướng dẫn giải

*) Để chứng minh hàm số không có đạo hàm tại điểm X = 0 ta sử dụng cách tính đạo hàm tại một điểm bằng định nghĩa:

Hướng dẫn giải bài 3 trang 18 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 3 trang 18 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 18 sgk giải tích lớp 12
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top