Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 18 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12

Đề bài :

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Câu hỏi bài 1 trang 18 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải

Quy tắc 1 tìm cực trị của hàm số:

  • Bước 1: Tìm tập xác định.
  • Bước 2: Tính f'(x). Tìm các điểm mà tại đó f'(x)bằng 0 hoặc f'(x) không xác định.
  • Bước 3: Lập bảng biến thiên.
  • Bước 4: Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

 

Đáp án bài 1 trang 18 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài1 trang 18 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 1 trang 18 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu c bài 1 trang 18 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu d bài 1 trang 18 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu e bài 1 trang 18 sgk giải tích lớp 12

» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 18 SGK Giải tích lớp 12

Trên đây là hướng dẫn giải và đáp án bài 1 (trang 18 Toán 12) các em cũng có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập Giải tích lớp 12 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top