Bài 2 trang 18 SGK giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 18 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài. Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Câu hỏi bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải.

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

  • Bước 1: Tìm tập xác định.
  • Bước 2: Tính f'(x). Giải phương trình f'(x)=0 và kí hiệu  là các nghiệm của nó.
  • Bước 3: Tính f"(x) và f"(x).
  • Bước 4: Dựa vào dấu của f"(x) suy ra tính chất cực trị của điểm Xi.

Đáp án bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12

a) TXĐ: D = R.

Đáp án câu a bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12
b) TXĐ: D = R

Đáp án câu b bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12
c) TXĐ: D = R.

Đáp án câu c bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12
 

d) TXĐ: D = R.

Đáp án câu d bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12
» Tham khảo thêm hướng dẫn và đáp án Bài 3 trang 18 tại doctailieu.com.

Bạn cũng có thể theo dõi và tìm hiểu thêm cách giải những bài Toán lớp 12 khác tại đây.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top