Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 142 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 142 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Dây tóc bóng đèn điện thường có nhiệt độ chừng 2 200oC. Tại sao ngồi trong buồng chiếu sáng bằng đèn dây tóc, ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại?

Đáp án

Bóng đèn bằng thủy tinh hấp thụ mạnh tia tử ngoại, nên tia tử ngoại của đèn không gây nguy hiểm cho ta.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 142 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    02:14 AM
19/08/2018    02:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu