Giải bài tập 4 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2:5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?

 Phương pháp

Áp dụng tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Gọi a, b, c (triệu đồng) là tiền lãi của mỗi đơn vị (0 < a, b, c < 560)

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư nên a, b, c tỉ lệ với 2, 5 và 7 do đó:

Giải bài tập 4 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số và và a + b + c = 560

=> Giải bài tập 4 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số = 40

Suy ra: a = 2.40 = 80

b = 5.40 =200

c = 7.40 = 280

Vậy số tiền lãi của mỗi đơn vị lần lượt là 80 triệu, 200 triệu, 280 triệu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X