Giải bài tập 4 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Đề bài

Hãy ghép đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Trong tam giác ABC
a) đường phân giác xuất phát từ đỉnh Aa') là đường thẳng vuông góc với cạnh BC tại trung điểm của nó
b) đường trung trực ứng với cạnh BCb') là đoạn vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng BC
c) đường cao xuất phát từ đỉnh Ac') là đoạn thẳng nối A với trung điểm của cạnh BC
d) đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh Ad') là đoạn thẳng có hai mút là đỉnh A và giao điểm của cạnh BC với tia phân giác của góc A

Phương pháp

Xem lại các khái niệm về đường trung tuyến,  đường cao và đường trung trực của một đoạn thẳng và đường phân giác của một góc.

Hướng dẫn giải

Ghép a – d’ ;    b – a’ ;    c – b’ ;    d – c’.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X