Giải bài tập 39 trang 73 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 39 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình 39.

Giải bài tập 39 trang 73 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

a) Chứng minh ∆ABD = ∆ACD.

b) So sánh góc DBC với góc DCB.

Phương pháp

- Chứng minh  ∆ABD = ∆ACD theo trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác.

- Chứng minh tam giác BDC là tam giác cân, từ đó suy ra góc DBC = góc DCB

Hướng dẫn giải

a) Xét ∆ABD và ∆ACD ta có:

AB = AC 

Góc BAD = góc CAD

AD là cạnh chung

Vậy ∆ABD = ∆ACD (c.g.c) (đpcm).

b)  Vì ∆ABD = ∆ACD (cmt)

⇒ BD = CD 

⇒  ∆BCD cân tại D

⇒ góc DBC = góc DCB (đpcm)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 39 trang 73 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    23:00 PM
13/08/2018    23:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu