Giải bài tập 35 trang 71 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 35 trang 71 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất tia phân giác của một góc, phần Hình học.

Đề bài

Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc (h.34) và một chiếc thước thẳng có chia khoảng. Làm thế nào để vẽ được tia phân giác của góc này?

Gợi ý: Áp dụng bài tập 34.

Giải bài tập 35 trang 71 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 35 trang 71 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học


- Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng. (Áp dụng bài 34 ta coi mảnh sắt có hình dạng như góc xOy)

- Trên cạnh thứ nhất lấy hai điểm phân biệt A, B; trên cạnh thứ hai lấy hai điểm C, D sao cho OA = OC và OB = OD.

- Gọi I là giao điểm của AD và BC. Đường thẳng OI chính là tia phân giác của góc này.

- Chứng minh tương tự như bài 34 SGK toán 7 để chứng minh OI là tia phân giác của góc này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X