Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Bài 31 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 31 trang 19 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn muốn giải bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập quy đồng mẫu nhiều phân số khác

Đề bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\dfrac{-5}{14}\) và \(\dfrac{30}{-84}\) ;
b) \(\dfrac{-6}{102}\) và  \(\dfrac{-9}{153}\) .

» Bài tập trước: Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Hướng dẫn : Rút gọn để được những phân số tối giản rồi so sánh.

Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1:

a) \(\dfrac{-5}{14}\) và \(\dfrac{30}{-84}\)

Ta có: \(\dfrac{{30}}{{ - 84}} = \dfrac{{30:(-6)}}{{ - 84:(-6)}} = \dfrac{-5}{{  14}};\)

Vậy: \(\dfrac{-5}{14}\)\(\dfrac{30}{-84}\)

b)\(\dfrac{-6}{102}\) và  \(\dfrac{-9}{153}\)

Ta  có:

\(\begin{array}{l} \dfrac{{ - 6}}{{102}} = \dfrac{{ - 6:6}}{{102:6}} = \dfrac{{ - 1}}{{17}};\\ \dfrac{{ - 9}}{{153}} = \dfrac{{ - 9:9}}{{153:9}} = \dfrac{{ - 1}}{{17}} \end{array}\)

Vậy: \(\dfrac{-6}{102}\)\(\dfrac{-9}{153}\)

Cách 2

a) Ta có:

\( \dfrac{30}{-84} = \dfrac{30 : (-6)}{-84 : (-6)} = \dfrac{-5}{14}\)

Vậy \(\bf \dfrac{-5}{14} \, = \, \dfrac{30}{-84}\)

b) \(\dfrac{-6}{102} = \dfrac{-6 : 6}{102 : 6} = \dfrac{-1}{17}\)

\(\dfrac{-9}{153} = \dfrac{-9 : 9}{153 : 9} = \dfrac{-1}{17}\)

Vậy \(\bf \dfrac{-6}{102} = \dfrac{-9}{153} = \dfrac{-1}{17}\)

Nhận xét: Cách đơn giản nhất để kiểm tra hai phân số có bằng nhau không là ta so sánh hai tích chéo

» Bài tập tiếp theo: Bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 31 trang 19 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top