Bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 32 trang 19 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập quy đồng mẫu nhiều phân số khác.

Đề bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\displaystyle {{ - 4} \over 7},{8 \over 9},{{ - 10} \over {21}}\)                    

b) \(\displaystyle {5 \over {{2^2}.3}},{7 \over {{2^3}.11}}\)

» Bài tập trước: Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

  • Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.
  • Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
  • Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) 

\(\eqalign{ & 9 = {3^2} \cr & 21 = 3.7 \cr} \)

BCNN(7,9,21) = 63

Thừa số phụ thứ nhất là: 63: 7 =9

Thừa số phụ thứ hai là: 63: 9 = 7

Thừa số phụ thứ ba là: 63: 21 = 3

Quy đồng mẫu ta được: 

\(\eqalign{ & {{ - 4} \over 7} = {{\left( { - 4} \right).9} \over {7.9}} = {{ - 36} \over {63}} \cr & {8 \over 9} = {{8.7} \over {9.7}} = {{56} \over {63}} \cr & {{ - 10} \over {21}} = {{( - 10).3} \over {21.3}} = {{ - 30} \over {63}} \cr} \)

b) MC: \({2^3}.3.11 = 264\)

Thừa số phụ thứ nhất là: 22

Thừa số phụ thứ hai là: 3 

Quy đồng mẫu ta được:

\(\eqalign{ & {5 \over {{2^2}.3}} = {{5.22} \over {{2^2}.3.22}} = {{110} \over {264}} \cr & {7 \over {{2^3}.11}} = {{7.3} \over {{2^3}.11.3}} = {{21} \over {264}} \cr} \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 32 trang 19 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top