Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Bài 30 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 30 trang 19 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\dfrac{3}{8}\) và  \(\dfrac{5}{27}\) ;                

b) \(\dfrac{-2}{9}\) và \(\dfrac{4}{25}\) ;                  

c) \(\dfrac{1}{15}\) và -6. 

» Bài tập trước: Bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

  • Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.
  • Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
  • Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(\dfrac{3}{8}\) và  \(\dfrac{5}{27}\) ;

Bước 1: Tìm BCNN của 8, 27 để làm MSC

\(8 = 2^3\)

\(27 = 3^3\)

\(=> BCNN(8, 27) = 2^3.3^3 = 216\)

Do đó MSC của hai phân số là 216.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

- Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27

- Thừa số phụ của 27 là 216 : 27 = 8

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

\(\begin{array}{l} \dfrac{{ 3}}{{8}} = \dfrac{{3.27}}{{8.27}} = \dfrac{{ 81}}{{216}};\\ \dfrac{5}{{27}} = \dfrac{{5.8}}{{27.8}} = \dfrac{{40}}{{216}};\\ \end{array}\)    

b)\(\dfrac{-2}{9}\) và \(\dfrac{4}{25}\)

\(BCNN(9,25) = 225\)

Thừa số phụ: \( 225: 9 = 25\)

\(225 : 25 = 9\)

Khi đó ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 25. Nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai với 9. Ta được

\(\begin{array}{l} \dfrac{{ - 2}}{9} = \dfrac{{ - 2.25}}{{9.25}} = \dfrac{{ - 50}}{{225}};\\ \dfrac{4}{{25}} = \dfrac{{4.9}}{{25.9}} = \dfrac{{36}}{{225}}  \end{array}\)

c) \(\dfrac{1}{15}\) và -6

\(BCNN(15,1) = 15\)

Khi đó ta giữ nguyên phân số đầu tiên. Phân số thứ 2 ta nhân cả tử và mẫu với 15.

\(\dfrac{1}{15}\) và \( - 6 = \dfrac{{ - 6}}{1} = \dfrac{{ - 6.15}}{{1.15}} = \dfrac{{ - 90}}{{15}}\) .

» Bài tập tiếp theo: Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 30 trang 19 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top