Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 1 trang 76 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài 1 trang 76 sách giáo khoa Toán lớp 5 luyện tập về tỉ số phần trăm : Tính theo mẫu

Đề bài: Tính (theo mẫu):

a) 27,5% + 38%;

b) 30% - 16%;

c) 14,2% x 4;

d) 216% : 8%.

Mẫu:

6% + 15% = 21 %    

112,5% - 13% = 99,5%

14,2% x 3 - 42,6%

60% : 5 = 12%

Đáp án bài 1 trang 76 sgk Toán lớp 5

a) 27,5% + 38% = 65,5%

b) 30% - 16% = 14%

c) 14,2% x 4 = 56,8%

d) 216% : 8% = 27%

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Hướng dẫn giải Toán lớp 5 bài tập sách giáo khoa

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top