Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 3 trang 74 sgk vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 74 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:

Câu hỏi bài 3 trang 74 sgk lý lớp 12

Cường độ hiệu dụng trong mạch là I = 5A .

a) Xác định C .

b) Viết biểu thức của i .

Hướng dẫn giải

 

a. Dung kháng:  Hướng dẫn giải bài 3 trang 74 sgk lý lớp 12
 

b. Trong mạch điện chỉ có tụ điện, cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu tụ điện

Đáp án bài 3 trang 74 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 3 trang 74 sgk lý lớp 12

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 74 SGK Vật lý 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 74 sgk vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    18:52 PM
11/08/2018    18:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu