Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 74 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 74 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần:

u = 100√2cos100πt (V)

Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5 A.

a) Xác định L.                       b) Viết biều thức của i.

Hướng dẫn giải

 

a. Cảm kháng:  Hướng dẫn giải bài 4 trang 74 sgk lý lớp 12

 

b. Trong mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần, cường độ dòng điện trễ pha π/2 so với điện áp

Đáp án

Đáp án bài 4 trang 74 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 74 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    20:57 PM
11/08/2018    20:57 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu