Giải bài 4 trang 74 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 74 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần:

u = 100√2cos100πt (V)

Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5 A.

a) Xác định L.                       b) Viết biều thức của i.

Hướng dẫn giải

a. Cảm kháng:  Hướng dẫn giải bài 4 trang 74 sgk lý lớp 12

b. Trong mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần, cường độ dòng điện trễ pha π/2 so với điện áp

Đáp án

Đáp án bài 4 trang 74 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X