Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 8 trang 74 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 74 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L; đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

Câu hỏi bài 8 trang 74 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Cường độ hiệu dụng:  I = U/ZL

Cảm kháng: ZL = ωL

Đáp án bài 8 trang 74 sgk vật lý lớp 12

Đáp án B

Cường độ hiệu dụng trong mạch: Đáp án bài 8 trang 74 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 8 trang 74 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    04:16 AM
12/08/2018    04:16 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu