Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 8 trang 74 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 74 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L; đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

Câu hỏi bài 8 trang 74 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Cường độ hiệu dụng:  I = U/ZL

Cảm kháng: ZL = ωL

Đáp án bài 8 trang 74 sgk vật lý lớp 12

Đáp án B

Cường độ hiệu dụng trong mạch: Đáp án bài 8 trang 74 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
12/08/2018    04:16 AM
12/08/2018    04:16 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu