Giải bài 7 trang 74 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 74 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

Câu hỏi bài 7 trang 74 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Cường độ hiệu dụng:  I=UZC

Dung kháng:  ZC=1ωC

Đáp án bài 7 trang 74 sgk vật lý lớp 12

Chọn đáp án D

Cường độ hiệu dụng trong mạch: Đáp án bài 7 trang 74 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ