Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 7 trang 74 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 74 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

Câu hỏi bài 7 trang 74 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

 

Cường độ hiệu dụng:  I=UZC
 

 

Dung kháng:  ZC=1ωC
 

Đáp án bài 7 trang 74 sgk vật lý lớp 12

Chọn đáp án D

Cường độ hiệu dụng trong mạch: Đáp án bài 7 trang 74 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 74 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    02:13 AM
12/08/2018    02:13 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu