Bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 68 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Rút gọn biểu thức:
Câu hỏi bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

+) Sử dụng công thức logarit:  
Hướng dẫn giải bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12
 

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 68 SGK toán 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu