Bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 68 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Rút gọn biểu thức:
Câu hỏi bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

+) Sử dụng công thức logarit:  
Hướng dẫn giải bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12
 

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 68 SGK toán 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 68 sgk giải tích lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu