Đáp án bài 1 trang 68 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 68 SGK Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Câu hỏi bài 1 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng các công thức của logarit: Hướng dẫn giải bài 1 trang 68 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 1 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 68 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top