Bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 68 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Tính:

Câu hỏi bài 4 trang 68 sgk hình học lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức tính tích vô hướng của 2 vector: Hướng dẫn giải bài 4 trang 68 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 68 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 68 sgk hình học lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM