Bài 4 trang 68 SGK giải tích 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 68 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12 - so sánh các cặp số.

Đề bài

So sánh các cặp số sau:

Câu hỏi bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Cách 1: Bấm máy tính các biểu thức logarit rồi so sánh các số với nhau.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

+) Sử dụng tính chất bắc cầu, cùng so sánh các số đó với một số trung gian, thường là 1 hoặc 0.

Đáp án bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

» Tham khảo: Bài 5 trang 68 sgk Toán 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu