Bài 4 trang 68 SGK giải tích 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 68 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12 - so sánh các cặp số.

Đề bài

So sánh các cặp số sau:

Câu hỏi bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Cách 1: Bấm máy tính các biểu thức logarit rồi so sánh các số với nhau.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

+) Sử dụng tính chất bắc cầu, cùng so sánh các số đó với một số trung gian, thường là 1 hoặc 0.

Đáp án bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 68 sgk giải tích lớp 12

» Tham khảo: Bài 5 trang 68 sgk Toán 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 68 SGK giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu