Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Lời giải hướng dẫn và đáp án chi tiết bài 5 trang 68 sách giáo khoa môn Toán Giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 5 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Biến đổi các biểu thức logarit cần tính thông qua các logarit đề bài đã cho nhờ các công thức biến đổi cơ bản của logarit.

+) Thế các giá trị a, b vào biểu thức vừa biến đổi được ta tính được giá trị của biểu thức logarit cần tính.

Đáp án bài 5 trang 68 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 68 sgk giải tích lớp 12
 

» Tham khảo thêm: Bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu