Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Lời giải hướng dẫn và đáp án chi tiết bài 5 trang 68 sách giáo khoa môn Toán Giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 5 trang 68 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Biến đổi các biểu thức logarit cần tính thông qua các logarit đề bài đã cho nhờ các công thức biến đổi cơ bản của logarit.

+) Thế các giá trị a, b vào biểu thức vừa biến đổi được ta tính được giá trị của biểu thức logarit cần tính.

Đáp án bài 5 trang 68 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 68 sgk giải tích lớp 12
 

» Tham khảo thêm: Bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top