Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 187 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 187 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Phạm vi tác dụng của các lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

A. 10-13cm.                           B. 10-8 cm.

C. 10-10cm.                           D. Vô hạn.

Hướng dẫn giải

Phạm vi tác dụng của lực hạt nhân là 10-15 m = 10-13cm.

Trả lời

Đáp án A

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    02:21 AM
24/08/2018    02:21 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu