Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 187 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 187 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Phạm vi tác dụng của các lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

A. 10-13cm.                           B. 10-8 cm.

C. 10-10cm.                           D. Vô hạn.

Hướng dẫn giải

Phạm vi tác dụng của lực hạt nhân là 10-15 m = 10-13cm.

Trả lời

Đáp án A

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 187 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    02:21 AM
24/08/2018    02:21 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu