Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 3 trang 115 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 115 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng

Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn phải là:

A. Nhà sàn.

B. Nhà lá.

C. Nhà gạch

D. Nhà bê tông.

Hướng dẫn giải

Sử dụng lí thuyết về sóng điện từ

Đáp án

Đáp án D

Trong nhà không có sóng điện thoại, chứng tỏ sóng điện từ đã bị phản xạ bởi các bức tường ngăn. Vậy tường nhà phải là bêtông

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 115 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    04:16 AM
16/08/2018    04:16 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu