Giải bài tập 3 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Đề bài

Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này.

Phương pháp

Dựa vào bất đẳng thức tam giác: 

Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại.

Hướng dẫn giải

Với ∆DEF, giả sử DE < EF < DF, ta có các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh là:

+)   DF – EF < DE < EF + DF

+)   EF - DE < DF < EF + DE

+)   DF - DE < EF < DE + DF

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 3 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    05:00 AM
16/08/2018    05:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu