Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 2 trang 25 sgk Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q ...

Đề bài:

Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong một điện trường.

Trả lời bài 2 trang 25 sgk Vật Lí lớp 11

     Đặc điểm của công của lực điện như sau:

    Công của lực điện tác dụng nên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong một điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo.

» Xem thêm: Đáp án bài 3 trang 25 sgk Lí 11

--------------------------------------------------------------------

Mời các em tham khảo thêm hướng dẫn giải các bài tập và câu hỏi sách giáo khoa Vật lí lớp 11 chi tiết tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 25 sgk Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    03:25 AM
18/08/2018    03:25 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu