Bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2

Bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 29 trang 79 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Để giải bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 chương 3 phần hình học về Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

Đề bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2

Cho hai đường tròn \((O)\)\((O')\) cắt nhau tại \(A\)\(B\). Tiếp tuyến kẻ từ \(A\) đối với đường tròn (O') cắt (O) tại \(C\) đối với đường tròn \((O)\) cắt \((O')\) tại \(D\).

Chứng minh rằng \(\widehat {CBA} = \widehat {DBA}\).

» Bài tập trước: Bài 28 trang 79 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Trong một đường tròn, góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì có số đo bằng nhau và bằng nửa số đo cung bị chắn.

+) Chỉ ra hai tam giác \(ABD\)\(CBA\)  đồng dạng để suy ra hai góc bằng nhau.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2

Xét đường tròn \( (O')\) có \(\widehat {CAB}\) là góc tạo bởi tiếp tuyến và  dây cung \(AB\)

Nên \(\widehat {CAB} = \dfrac{1}{2}\)sđ \(\overparen{AmB}\) (1)

\(\widehat {ADB} = \dfrac{1}{2}\) sđ \(\overparen{AmB}\)  (2) (góc nội tiếp chắn cung \(\overparen{AmB}\)).

Từ (1), (2) suy ra: \(\widehat {CAB} = \widehat {ADB}\)   (*)

Xét đường tròn \((O)\), ta có:

 \(\widehat {BAD}\) là góc tạo bởi một tiếp tuyến và  dây cung \(AB\)

Nên \(\widehat {BAD} = \dfrac{1}{2}\)sđ \(\overparen{AnB}\) (3)

Lại có \(\widehat {ACB} = \dfrac{1}{2}\) sđ \(\overparen{AnB}\)  (4) (góc nội tiếp chắn cung \(\overparen{AnB}\)).

Từ (3), (4) suy ra: \(\widehat {BAD} = \widehat {ACB}\)   (**)

Hai tam giác \(ABD\)\(CBA\) có \(\widehat {CAB} = \widehat {ADB}\) (theo (*)) và \(\widehat {BAD} = \widehat {ACB}\) (theo (**)) nên  \(\Delta ACB \backsim \Delta DAB\left( {g - g} \right)  \) suy ra \(\widehat {CBA} = \widehat {DBA}\) (hai góc tương ứng) (đpcm).

» Bài tiếp theo: Bài 30 trang 79 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 29 trang 79 SGK Toán 9 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top