Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn cách giải bài tập 1 trang 87 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : viết phương trình hoá học của CO với Oxi, CuO, ...

Đề bài:

Hãy viết phương trình hoá học của CO với:

a) khí O2;

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng; điều kiện phản ứng; vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

 

Đáp án bài 1 trang 87 sgk Hóa học lớp 9

Đáp án bài 1 trang 87 sgk hóa lớp 9

  • Phản ứng này là phản ứng oxi hóa - khử (và cũng là phản ứng hóa hợp). Khí CO khi đốt là cháy được. Vai trò của CO là chất khử. Phản ứng này tỏa nhiều nhiệt nên dược dùng trong luyện gang, thép.

Đáp án bài 1 trang 87 sgk hóa lớp 9 phần 1

  • Phản ứng này là phản ứng oxi hóa - khử. Phản ứng này xảy ra ở nhiệt độ cao.
  • Vai trò của CO là chất khử. Phản ứng này dùng để điều chế Cu.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    06:16 AM
18/08/2018    06:16 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu