Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 2 trang 142 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 142 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Dựa vào thí nghiệm ở hình 27.1 có thể kết luận gì về bước sóng của tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

Đáp án

Ta biết rằng bước sóng của ánh sáng trên quang phổ bảy màu giảm dần từ màu đỏ đến màu tím.

Tia hồng ngoại bị lăng kính làm lệch ít hơn tia màu đỏ, vậy phải có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ. Còn tia tử ngoại bị lệch nhiều hơn các tia tím, nên phải có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng tím.

 

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    22:19 PM
18/08/2018    22:19 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu