Giải bài tập 2 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuổi năm hình học.

Đề bài

Xem hình 60.

a) Giải thích vì sao a//b.

b) Tính số đo góc NQP.

Giải bài tập 2 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Hướng dẫn giải

a) Hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng MN nên a // b.

b) Ta có: góc NQP và góc QPM là hai góc trong cùng phía tạo bởi đường thẳng PQ cắt hai đường thẳng song song nên chúng bù nhau.

góc NQP + góc QPM = 180⁰

=> góc NQP = 180⁰ - góc QPM = 180⁰ - 50⁰ = 130⁰

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 2 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    19:00 PM
16/08/2018    19:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu