Giải bài tập 2 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuổi năm hình học.

Đề bài

Xem hình 60.

a) Giải thích vì sao a//b.

b) Tính số đo góc NQP.

Giải bài tập 2 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Hướng dẫn giải

a) Hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng MN nên a // b.

b) Ta có: góc NQP và góc QPM là hai góc trong cùng phía tạo bởi đường thẳng PQ cắt hai đường thẳng song song nên chúng bù nhau.

góc NQP + góc QPM = 180⁰

=> góc NQP = 180⁰ - góc QPM = 180⁰ - 50⁰ = 130⁰

 

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    19:00 PM
16/08/2018    19:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu