Giải bài tập 2 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Đề bài

Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB, AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (<, >) vào các chỗ trống (…) dưới đây cho đúng :

a) AB … AH ; AC … AH.

b) Nếu HB … HC thì AB … AC.

c) Nếu AB … AC thì HB … HC.

Phương pháp

Áp dụng mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 2 trang 86  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

a) AB > AH; AC > AH.

b) Nếu HB > HC thì AB > AC

Hoặc có thể HB < HC thì AB < AC

c) Nếu AB > AC thì HB > HC

Hoặc có thể AB < AC thì HB < HC.

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    03:00 AM
16/08/2018    03:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu