Giải bài tập 2 trang 55 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, phần Hình học.

Đề bài

So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

Góc A = 80⁰; góc B = 80⁰

Hướng dẫn giải

Tam giác ABC có góc A = 80⁰; góc B = 45⁰

Nên góc C = 180⁰ - (80⁰ + 45⁰) = 55⁰

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì 45⁰ < 55⁰ < 80⁰ hay góc B < góc C < góc A => AC < AB < BC

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 2 trang 55 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    21:00 PM
10/08/2018    21:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu