Giải bài tập 2 trang 55 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, phần Hình học.

Đề bài

So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

Góc A = 80⁰; góc B = 80⁰

Hướng dẫn giải

Tam giác ABC có góc A = 80⁰; góc B = 45⁰

Nên góc C = 180⁰ - (80⁰ + 45⁰) = 55⁰

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì 45⁰ < 55⁰ < 80⁰ hay góc B < góc C < góc A => AC < AB < BC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X