Giải bài tập 19 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 19 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

Phương pháp

Áp dụng bất đẳng thức tam giác để xác định độ dài cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài, tam giác đã cho là tam giác cân và hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

Cạnh 3,9cm không thể là cạnh bên vì: 3,9 + 3,9 = 7,8 < 7,9 (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác).

Vậy cạnh bên là 7,9cm  và cạnh đáy là 3,9cm.

Chu vi tam giác đó là:

    3,9 + 7,9 x 2 = 19,7 (cm)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 19 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    07:00 AM
12/08/2018    07:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu