Giải bài tập 18 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 18 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) 2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5cm

c) 2,2cm; 2cm;  4,2cm

Hãy vẽ tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở trên (nếu vẽ được). Trong trường hợp không vẽ được, hãy giải thích.

Phương pháp

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Hướng dẫn giải

a) Ba độ dài 2cm, 3cm, 4cm thỏa mãn bất đẳng thức: 3 - 2 < 4 < 3 + 2 nên chúng là 3 cạnh của tam giác..

Giải bài tập 18 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

b) Ba độ dài 1cm; 2cm; 3,5cm không là 3 cạnh của tam giác vì 2 – 1 < 3,5 < 2 + 1 là bất đẳng thức sai.

c) Ba độ dài 2,2cm; 2cm; 4,2cm không là 3 cạnh của tam giác vì 2,2 + 2 = 4,2 là bất đẳng thức sai.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X