Bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Bài 166 trang 63 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 166 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 166 trang 63 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số tự nhiên khác.

Đề bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Một số cuốn sách nếu xếp thành từng bó \(10\) quyển, \(12\) quyển hoặc \(15\) quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ \(100\) đến \(150.\)

» Bài tập trước: Bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 166 trang 63 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Bài toán chính là ta cần tìm bội chung của các số \(10,12,15\) sao cho bội chung đó phải nằm trong khoảng từ \(100\) đến \(150\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Một số cuốn sách nếu xếp thành từng bó \(10\) quyển, \(12\) quyển hoặc \(15\) quyển đều vừa đủ bó.

Do đó số sách đó là một bội chung của \(10, 12, 15\) và số sách đó nằm trong khoảng từ \(100\) đến \(150\).

\(10= 2.5\)

\(12=2^2.3\)

\(15=3.5\)

\(BCNN(10,12,15) = 2^2.3.5 = 60\).

Vì mỗi bội của \(60\) cũng là môt bội chung của \(10, 12, 15\)\(60.2 = 120\) thỏa mãn điều kiện \(100 < 120 < 150\) nên số sách cần tìm là \(120\) quyển.

» Bài tập tiếp theo: Bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 166 trang 63 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top