Bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Bài 165 trang 63 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 165 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Gọi \(P\) là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \(∈\) hoặc \(∉\) thích hợp vào ô vuông:

a)      \(747 ⧠ P; 235 ⧠ P; 97 ⧠ P\).

b)      \(a=835.123 + 318; a ⧠ P\).

c)      \(b= 5.7.11 + 13.17; b ⧠ P\).

d)      \(c = 2.5.6 - 2.29; c ⧠ P\).

» Bài tập trước: Bài 164 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 165 trang 63 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\) chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\) chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó.

a) \(747 ∉ P; 235 ∉ P; 97 ∈ P\)

\(747\) có tổng các chữ số là: \(7 + 4 + 7 = 18\) nên \(747\) chia hết cho \(3\)\(9\) nên nó không phải là số nguyên tố.

\(235\) có chữ số tận cùng là số \(5\) nên nó chia hết cho \(5\) nên số \(235\) không phải là số nguyên tố.

b) Vì \(835.123 = 102705\) có tổng các chữ số là: \(1 + 0+ 2+7+0+5 = 15\) nên \( 835.123\) sẽ chia hết cho \(3\)

Số \(318\) có tổng các chữ số là: \(3 + 1 + 8 = 12\) nên số \(318\) chia hết cho \(3.\)

Vậy \(a = 835.123 + 318\) cũng chia hết cho \(3.\) Vậy \(a ∉ P\);

c) Vì \(5.7.11\)\(13.17\) đều là những số lẻ nên \(b = 5.7.11 + 13.17\) là một số chẵn; do đó nó có ước là \(2\), khác \(1\)\(b\). Vậy \(b ∉ P\);

d) Ta có \(c = 2.5.6 - 2. 29=2.\) Vậy \(c = 2.5.6 - 2. 29 \in P.\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 165 trang 63 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top