Giải bài tập 16 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 16 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = 1cm, AC = 7cm. Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

Hướng dẫn giải

Trong tam giác ABC, theo bất đẳng thức tam giác  ta có:

            AC – BC < AB < AC + BC

Thay độ dài BC = 1cm, AC = 7cm ta được:

             7 - 1 < AB < 7 + 1

             6 < AB < 8  (1)

Vì độ dài AB là một số nguyên thỏa mãn (1) nên AB = 7cm.

Do đó ∆ABC cân tại A vì AB = AC = 7cm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 16 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    01:00 AM
12/08/2018    01:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu