Bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Bài 16 trang 73 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 16 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 3 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết..!

Đề bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

\(7 ∈\mathbb N\) \(\square\);                  \(7 ∈\mathbb Z\) \(\square\);                 

\(0 ∈\mathbb N\) \(\square\);                   \(0 ∈\mathbb Z\) \(\square\);

\(-9 ∈\mathbb Z\) \(\square\);                \(-9 ∈\mathbb N\) \(\square\);                

\(11,2 ∈\mathbb Z\) \(\square\).

» Bài tập trước: Bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 73 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Tập hợp N là tập hợp các số tự nhiên: N ={0;1;2;3;...}

Tập hợp Z là tập hợp các số nguyên: là tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.

Z = {...;-3;-2;-1;0;1;2;3;...}

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(7 ∈\mathbb N\)  Đ

\(7 ∈\mathbb Z\)  Đ

\(0 ∈\mathbb N\)  Đ

\(0 ∈\mathbb Z\)  Đ

\(-9 ∈\mathbb Z\)   Đ

\(-9 ∈\mathbb N\)   S

\(11,2 ∈\mathbb Z\)  S 

» Bài tập tiếp theo: Bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 16 trang 73 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top