Giải bài tập 15 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 15 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong các trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài ba cạnh như thế:

a) 2cm, 3cm, 6cm.

b) 2cm, 4cm, 6cm.

c) 3cm, 4cm, 6cm.

Phương pháp

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Hướng dẫn giải

a)  Ta có 3 – 2 < 6 < 3 + 2, bất đẳng thức này sai nên ba độ dài 2cm, 3cm, 6cm không là ba cạnh của tam giác.

b)  Vì 6 = 2 + 4 nên ba độ dài là 2cm, 4cm, 6cm không là 3 cạnh của một tam giác.

c)  Ta có: 4 – 3 < 6 < 4 + 3, bất đẳng thức đúng nên ba độ dài 3cm, 4cm, 6cm là 3 cạnh của một tam giác.

Giải bài tập 15 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu