Giải bài tập 13 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 13 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 – 2x.

b) Hỏi đa thức Q(x) = x² + 2 có nghiệm hay không? Vì sao?

Phương pháp

- Đặt đa thức P(x) = 0 tìm nghiệm.

Hướng dẫn giải
 
a) Ta có P(x) = 0 khi 3 – 2x = 0

=> -2x = -3 => x = 3/2

Vậy P(x) có một nghiệm x = 3/2.

b) Đa thức Q(x) không có nghiệm, bởi vì:

    x² ≥ 0 ∀x ∈ R.

    2 > 0

=> Q(x) = x² + 2 > 0 ∀x ∈ R.

Do đó, không có giá trị x nào thuộc R để Q(x) = 0 hay đa thức Q(x) không có nghiệm.

(Lưu ý: với mọi giá trị x bất kì thì giá trị của biểu thức có số mũ chẵn (ví dụ: x², x², ...) thì đều luôn lớn hơn hoặc bằng 0.

Hay nói cách khác: nhân 2, 4, ... số nguyên cùng dấu (ví dụ: x² = x.x) thì luôn có giá trị lớn hơn hoặc bẳng 0.)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 13 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    07:00 AM
19/08/2018    07:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu