Giải bài tập 13 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 13 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình 16. Hãy chứng minh rằng:

a)    BE < BC

b)    DE < BC

Giải bài tập 13 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Hướng dẫn giải

a) Trong hình vẽ BE và BC là hai đường xiên vẽ từ B đến đường AC và AE, AC là hai hình chiếu của chúng. 

Vì AE < AC nên BE < BC.

b) EB và ED là hai đường xiên vẽ từ E đến AB và AB, AD lần lượt là hai hình chiếu của chúng.

Vì AD < AB nên DE < BE.

Ta có: BE < BC và DE <  BE nên DE < BC.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 13 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    19:00 PM
11/08/2018    19:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu