Giải bài 12 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 12 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học

Đề bài

Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng.

Lời giải đáp án

- Chìm xuống : P > FA

- Nổi lên : P < FA

- Lơ lửng : P = FA

Trong đó :

P là trọng lượng của vật.

FA là lực đẩy Ác-si-mét.

doctailieu.com
Tải về
Back to top