Đáp án bài 3 trang 65 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 65 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

M và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d₁ và d₂ (H.18.2).

Đề bài 3 trang 65
 

a. So sánh lực đẩy Ácsimét tác dụng lên M và N.

b. Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn?

Lời giải đáp án

a. Khi vật nổi, lực đẩy Ácsimét bằng đúng trọng lượng của vật. Vì hai vât giống hệt nhau nên PA = PB . Vậy lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật bằng nhau.

b. Ta có FA = d₁.VA ; FB = d₂.VB Theo hình vẽ thì VA > VB nên d₁ < d₂.

Trang Doan (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM