Đáp án bài 11 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 11 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào?

Lời giải đáp án

- Lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

- Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

doctailieu.com
Tải về
Back to top