Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 13 trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 13 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?

Lời giải đáp án

Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top